“การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานการประชุม ก่อนการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกจากงานสวัสดิการโรงเรียน ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม