“การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด.ต.อดุลย์ ยามี ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน นำทีมฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท หลักจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปยังห้องประจำชั้นเพื่อพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้องตามห้องต่างๆของทางโรงเรียน ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม