“การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นายประเวศ ยามี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ด.ต.อดุลย์ ยามี ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน นำทีมฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท และทุนการศึกษา คุณไพชยนต์ จำนวน 54 ทุน รวมเป็นเงิน 166,180 บาท หลักจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนเดินทางไปยังห้องประจำชั้นเพื่อพบครูที่ปรึกษาแต่ละห้องตามห้องต่างๆของทางโรงเรียน ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม