“การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียน ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม