“การประชุมผู้ประกอบการรับ-ส่งนักเรียน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดการประชุมประกอบการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม