“การประชุม 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุม 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม