“การร่วมงานทำบุญทอดกฐินอำเภอ”

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอป่าแดด ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่ ประจำอำเภอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ และ นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอป่าแดด พร้อมกับประชาชนตำบลสันมะค่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ณ วัดสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย