“การอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูที่รับผิดชอบงานการเงินการบัญชีโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี (รูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม