“การอบรมฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วย นายณัฐเขตร แรงทน ผู้กำกับ

ลูกเสือโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมและลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 หมู่ (ลูกเสือ 8 นาย) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนในสหวิทยาเขตเวียงกาหลง ประจำปีการศึกษา 2566ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพานพิเศษพิทยา