“การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCIS”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCIS นายสยาม จันต๊ะวงค์ และ นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม ครูผู้ควบคุม ผลการแข่งขันทีม ONE DREAM ป่าแดดวิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย จาก 12 ทีมภายในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ หอประชุมอาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย