“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก”

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นประธาน กล่าวนำ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมทุกคนในการปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม