“กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานมีกิจกรรมประกวดป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก/วันต่อต้านยาเสพติดโลก การประกวดLGBTQ Telent Show และการประกวดแฟนซีรีไซเคิล ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม