“กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมนำคณะครู นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ร่วมกับชาวอำเภอป่าแดด โดยรับธงตราสัญลักษณ์จากอำเภอเทิง ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับอำเภอพาน ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย