“งานมหกรรมสานสัมพันธ์ 3 อำเภอ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเยาวชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สามอำเภอ Firt Love Festival 2024” นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย โดยมี นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอพาน และนางษรวัศศ์ วงค์อารยกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และมีนายณิชกุล อยู่เย็น รองประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย อำเภอพาน ในนามประธานคณะทำงานโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน อ.พาน อ.ป่าแดด และอ.แม่ลาว ได้แสดงศักยภาพของตนเอง ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย