“จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ปี 2566”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 งานอนามัยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลป่าแดดจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ปี 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน 109 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นางเกษร นันตา หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนประสานและดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม