“จัดบูทแสดงผลงานโรงเรียน ณ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.จเชียงราย”

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดบูทแสดงผลงานโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย