“ชาวป่าแแดดพร้อมใจกันเดินรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด สาธารณสุขอำเภอป่าแดด เทศบาลตำบลป่าแดด สถานีตำรวจภูธรป่าแดด พร้อมใจกันเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เริ่มเดินขบวนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด มุ่งสู่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จากนั้นได้ร่วมกันปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอป่าแดด เป็นประธาน กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม