“ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานปฐมภูมิ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลป่าแดด เข้ามาตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวธนัชชา รับงาน หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียน ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน เพื่อค้นหาความผิดปกติ ของร่างกายและจิตใจ เมื่อพบความผิดปกติจะได้รับการแก้ไขและส่งพบแพทย์ต่อไป ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร40ปี ทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม