“ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรร.หนองบัว สพม.นครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม โดยมีครูพี่เลี้ยงโครงการได้แก่ นางณฐมน ทิพย์วงค์ นางสาวนริศรา ปัญเฉลียว และนางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง เป็นตัวแทนโรงเรียนในการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบของทางโรงเรียน และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนหนองบัวได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ นางสาวธณัชชา รับงาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับสู่รั้ว ชมพู-ดำ ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม