“ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9.09น. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส ทำบุญโรงอาหาร หลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร อาคารปฏิบัติการดนตรี ณ บริเวณถนน รอบอาคารเรียน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม