“นร.ป่าแดดวิทฯ พร้อมใจทำพานไหว้ครู”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ในช่วงเช้า นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมแต่ละห้องต่างพร้อมใจนำดอกไม้ ธูปเทียน อุปกรณ์ในการทำพานไหว้ครูที่ได้นำมาจากที่บ้าน ช่วยกันทำพานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ในพิธีไหว้ครูซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงบ่าย โดยกำหนดพื้นที่แบ่งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 ใต้ถุนอาคาร 40 ปีทานตะวันและบริเวณโดยรอบ และ โซนที่ 2 โรงอาหารโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม