“นร.ป่าแดดวิทฯ ร่วมบริจาคโลหิต”

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย