“นร.ยืนยันตัวตน​หมอพร้อม”

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลป่าแดด ดำเนินกิจกรรม ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หมอพร้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวธนัชชา รับงาน หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน การลงทะเบียนหมอพร้อมให้นักเรียรในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานการรักษา 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม