“นร.รับมอบทุน บ.นากาวิคและทุนนางจินตนา”

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นตัวแทนเจ้าของทุนการศึกษา บริษัทนากาวิค จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จำนวน 6 ทุนๆละ 2,500บาท ทุนนางจินตนา นามวงค์ จำนวน 1 ทุน 3,000บาท นางศศิภา วงศ์ใหญ่ หัวหน้างานแนะแนว ดูแลประสานงานการมอบทุน ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม