“นร.เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 68 คน เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม นางสาวหัทญา ชัยชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลป่าแดด กล่าวรายงานการจัดอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สาธารณสุขอำเภอป่าแดด โรงพยาบาลป่าแดด และ เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ที่ได้ดำเนินโครงการและรสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมจอมเจ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม