“นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสังเกตการสอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม และนางศศิภา วงค์ใหญ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กำกับ นิเทศ ติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและสังเกตการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจอมรุ่ง อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม