“ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก”

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ ลานเวที ดีเก่งกล้า อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม