ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ)