ประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการหญิง