“ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2567”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรกรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่8/2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม