“ป่าแดดวิทฯ..จัดการประชุม 3 บอร์ด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2568 เวลา 9.00 น. โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน-ครู และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้มาประชุมในครั้งนี้ ในวาระการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้และกรอบรูปแสดงความยินดีให้กับนายประเวช ยามี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และ นางพรทิพย์ ยศโยธิน ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภท กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย หลังจากการประชุมเสร็จได้มีการร่วมกันปลูกดอกเข็ม สัญญลักษณ์หนึ่งของดอกไม้วันไหว้ครู ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม