“ป่าแแดดวิทฯพร้อมใจกันเดินรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมใจกันเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เริ่มเดินขบวนจากวัดศรีชุมประชา มุ่งสู่โรงเรียนป่าแดด จากนั้นได้ร่วมกันปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม