“ผอ.วันรักษ์ มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายครบครอบวันเกิด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมจำนวน 7 ทุน คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ สืบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้

1. เด็กชายหุ้นเจีย ซัว ระดับชั้น ม.2/1
2. เด็กหญิงสุภสรา พาแก้ว ระดับชั้น ม.1/1
3. เด็กหญิงจิรัชญา เชียงโส ระดับชั้น ม.2/1
4. เด็กหญิงมณีรัตน์ ปัญหา ระดับชั้น ม.3/1
5. เด็กหญิงณัฐชยา คำภีระ ระดับชั้น ม.4/1
6. เด็กหญิงกมลชนก ธรรมชัย ระดับชั้น ม.5/1
7. นางสาวธิติการ มีมาก ระดับชั้น ม.6/4
หลังจากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ท่านผู้อำนวยการได้มอบโอวาทให้กับนักเรียน ณ บริเวณ ลานเวทีดีเก่งกล้า อาคาร40ปีทานตะวัน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม