“พระมนตรีมหาปุญโญ มอบพัดลมขนาด 18″ จำนวน 3 ตัว”

พระมนตรีมหาปุญโญ โดยได้มอบพัดลขนาดใบพัด 18 นิ้ว ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม จำนวน 2 ตัว และกลุ่มสาระคณิตศาสาตร์ จำนวน 1 ตัว นางเกษร นันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสยาม จันต๊ะวงค์ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับมอบพัดลม
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ขอขอบพระคุณในความเมตตา มา ณ โอกาศนี้ สาธุ..