“พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม”

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู นำลูกเสือ-เนตรนารี แสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

1 กรกฎาคม ของทุกปีถือว่าเป็น “วันลูกเสือแห่งชาติ” เป็นวันที่ลูกเสือไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรก