“พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2566 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย