“พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น.โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ประธานในพิธี เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อการเรียนการสอน และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ซึ่งในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้ร่วมใจกับจัดทำพานดอกไม้ ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครู การไหว้ครูถือว่าเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่าน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา ตามที่ตั้งใจไว้ ณ หอประชุมจอมคีรี โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สพม.เชียงราย