“มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การทำพานไหว้ เนื่องในวันไหว้ครู”

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับตัวแทนห้องที่ได้รับรางวัล จากการประกวด การทำพานไหว้ เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ผลการตัดสิน แบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้
ระดับชั้น ม.ต้น
– ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้น ม.2/1 รับเงินรางวัล 500 บาท
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้น ม.2/2 รับเงินรางวัล 300 บาท
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชั่น ม.3/2 รับเงินรางวัล 200 บาท
ระดับชั้น ม.ปลาย
– ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้น ม.6/1 รับเงินรางวัล 500 บาท
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้น ม.5/2 รับเงินรางวัล 300 บาท
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชั้น ม.4/2 รับเงินรางวัล 200 บาท