“รับการประเมิน คนดีศรีเชียงราย”

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคนดีศรีเชียงราย โดยมีผู้ที่ได้รับการประเมินดังกล่าวได้แก่
– นางสาวประภาภร กองตาพันธุ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
– นายสยาม จันต๊ะวงค์ ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
– นายภูวนารถ ธรรมบริวัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
– นายรังสรรค์ ไปหนี่ นักเรียนระดับชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
– นางสาวดวงอัมพร อินทร์บาล นักเรียนระดับชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม