“ร่วมงานทำสลากภัตร วัดป่าแงะเมืองชุม”

วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมงานทำบุญสลากภัตร โดยนำนักเรียนร่วมแสดงหน้าการแห่ครัวตาน (เครื่องไทยทาน) นายสยาม จันต๊ะวงค์และนางพิชญาภา วงศ์ไชย ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียน ประชาชนตำบลป่าแงะ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ณ วัดป่าแงะเมืองชุม ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย