“ร่วมถวายเทียน ตำบลสันมะค่า”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ครูประจำตำบลและนักเรียนตำบลสันมะค่าและอำเภอดอกคำใต้ของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันมะค่า ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย