“ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย”

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อม คณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2566 แล้วให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนภายในอำเภอพานที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้