“ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเอราวัณ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเอราวัณ พิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอป่าแดด มอบหมายให้ ปลัดอาวุโสอำเภอป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเอราวัณ และ นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงช้างวิทยาให้การต้อนรับและกล่าวรายงานซึ่งอาคารหลังนี้เป็นลักษณะการก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยา ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย