“ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีด”

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีด งานศพ นายรวีวิชญ์ พาแก้ว ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนของ นางสาวชุติกาญจน์ พาแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้