“ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีด”

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมแสดงความเสียใจและวางพวงหรีด งานศพ นางวัชราภรณ์ มาลากุลต๊ะ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมและผู้ปกครองนักเรียนของ เด็กชายราชินทร์ มาลากุลต๊ะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้