“ร่วมใจ ปลูกดอกเข็ม เนื่องในวันไหว้ครู”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมใจกัน ร่วมปลูกดอกเข็มเนื่องในวันไหว้ครู ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม