“วิทยากรโครงการส่งเสริมความรู้โทษภัยยาเสพติด To be number one สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอป่าแดด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายสยาม จันต๊ะวงค์ ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ To be number one จำนวน 10 คน เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความรู้โทษภัยยาเสพติด To be number one สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอป่าแดด ณ ศูนย์สุขภาวะ ตำบลป่าแดด (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด) จังหวัดเชียงราย