“สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียน ป่าแดดวิทยาคมจัดกิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม วางพวงมาลัยบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่และกล่าวเปิดงาน นางเมธี ทะทิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กาจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันประกวดคัดลายมือ การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเต้น TO BE NUMBER ONE และมีการมอบเกียรติบัติและของรางวัลให้กับนักเรียนและห้องเรียนที่ได้รับรางวัล ณ หอประชุมจอมคีรี