สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 63 รายการ

🥇ได้รับเหรียญทอง 36 รายการ
🥈ได้รับเหรียญเงิน 15 รายการ
🥉ได้รับเหรียญทองแดง 9 รายการ
🏅ได้เข้าร่วม 3 รายการ
จากการแข่งขันดังกล่าว ส่งผลให้ได้เป็นตัวแทน ในการแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ) ต่อไป ณจังหวัดตาก จำนวน 6 รายการ ดังนี้
🔸– การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
🔸– การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6
🔸– การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
🔸– การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
🔸– การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
🔸– การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3