“อบจ.เชียงราย ติดตามตรวจเยี่ยมอาคารดนตรีสากล”

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการกำกับติดตามโครงการฯจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เดินทางเข้ามา กำกับติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารดนตรีสากล ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม มอบหมายให้ นายไพทูรย์ จักรแก้ว หัวหน้าบริหารงานทั่วไป นายสมควร จารุธนภัทร์ หัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน และนางสาวมลฤดี อยู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ต้อนรับ ประสานงาน และดูแลความเรียบร้อยในการติดตามในครั้งนี้ ณ อาคารดนตรีสากล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม